11/05/17 Arranca el programa pilot per a avaluar el seguiment d’onze títols de doctorat

arranca-el-programa-pilot-per-a-avaluar-el-seguiment-donze-titols-de-doctorat

Durant els mesos de maig i juny l’AVAP durà a terme el programa pilot d’avaluació del seguiment d’ensenyaments universitaris de doctorat, que des d’enguany s’aborda de forma diferenciada del seguiment dels títols de grau i màster. Un total d’onze títols impartits per universitats valencianes públiques i privades han sol·licitat la seua participació en aquesta fase pilot.

Les universitats del sistema valencià han remés a l’AVAP els informes d’autoavaluació i les evidències dels programes de doctorat que participen en el programa pilot. A partir d’aquest moment l’AVAP crearà una Comissió de Seguiment que analitzarà la informació rebuda i emetrà els informes provisionals. Les universitats podran presentar al·legacions a aquests informes, que seran valorades per la Comissió de Seguiment per a emetre els informes finals durant el mes de juny.

Per a abordar l’avaluació del seguiment dels programes de doctorat impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana, l’AVAP va dissenyar durant l’any passat un protocol i una guia d’avaluació, que van ser prèviament consensuats amb les universitats públiques i privades del sistema valencià. Per a la seua elaboració es va basar en un document aprovat per la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària al març de 2016 amb els criteris i directrius per al seguiment i acreditació dels títols oficials de doctorat implantats en el marc del Reial Decret 99/2011.

Aquest decret no només estableix un nou marc normatiu per als programes de doctorat en línia amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i de l’Espai Europeu d’Investigació (EEI), sinó que també propicia una distinció més clara entre els estudis universitaris corresponents als nivells del MECES 3 (Màster) i 4 (Doctorat) i, per tant, requereix que l’avaluació dels títols de doctorat es realitze de manera específica i diferenciada respecte a la dels títols de grau i màster.

L’avaluació del seguiment busca ajudar les universitats en el procés de millora contínua d’aquests títols i detectar aquells aspectes que s’hauran de resoldre en la renovació de l’acreditació que s’ha de fer en el seu moment.

Per a aquesta fase pilot han sol·licitat la seua avaluació un total d’onze programes de doctorat. Els títols es detallen a continuació:

 • Doctorat en Contabilitat i Finances Corporatives per la Universitat de València
 • Doctorat en Fisiologia per la Universitat de València
 • Doctorat en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de València
 • Doctorat en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària per la Universitat Politècnica de València
 • Doctorat en Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible per la Universitat d’Alacant
 • Doctorat en Transferències Interculturals i Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània per la Universitat d’Alacant
 • Doctorat en Informàtica per la Universitat Jaume I de Castelló
 • Doctorat en Psicologia per la Universitat Jaume I de Castelló
 • Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques per la Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • Doctorat en Biologia Molecular i Cel·lular per la Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • Doctorat en Ciències de la Salut per la Universitat Catòlica de València “San Vicent Màrtir”