Preguntes freqüents sobre la convocatòria d’acreditació del professorat doctor

Si desitge l’avaluació per a més d’una figura contractual, he de presentar una sol·licitud per a cadascuna d’elles?
Sí. Es presentarà una sol·licitud per a cadascuna de les figures contractuals en les que desitge l’avaluació, i a la sol·licitud s’acompanyarà la documentació escanejada, o fotocopiada si es presenta en un registre presencial. Cada sol·licitud comporta el pagament de la taxa establerta.

Puc utilitzar el CVN generat en l’aplicació de la meua universitat?
Recomanem utilitzar l’eina editor de CVN habilitada a la pàgina web de FECYT per a la creació o importació del currículum, encara que ja estiga en format CVN generat des de la seua institució, i comprovar que no hi ha camps incomplets ni duplicitats.

Tinc un títol homologat, he de carregar a la plataforma una còpia del títol homologat i de l’original?
Sí, s’han de carregar tots dos.

Es valora la docència de títols propis?
Es valora tota la docència universitària, però no té la mateixa puntuació que la docència de títols oficials i també depèn del títol propi.

Per acreditar la docència universitària, cal avaluació positiva tipus Docentia?
No, però acreditar sempre serà positiu.

Tinc un article aprovat, però no s’ha publicat encara. Puc incloure-ho per a la seua valoració?
Únicament es tindran en compte, a efectes de valoració, les publicacions científiques que, quan es presente la sol·licitud, ja estiguen publicades o compten amb el Digital Object Identifier (DOI).

Vaig a fer una estada. Puc incloure-ho com a mèrit per a la seua valoració?
Es podrà incloure sempre que es puga acreditar que l’estada s’ha realitzat abans del tancament de la convocatòria.

Com acredite que he participat en un projecte d’investigació si a l’equip no hi ha investigador principal?
Hauràs d’acudir al vicerectorat amb competències en investigació perquè emeta el corresponent certificat.

Es pot incloure una col·laboració externa en un projecte d’investigació?
En l’apartat de mèrits d’investigació només es valora la col·laboració en projectes de recerca com a investigador principal o membre de l’equip.

On s’inclou la publicació d’actes de congressos amb ISBN?
S’emplenen els camps corresponents a la publicació de les actes a l’apartat “Treballs presentats en congressos nacionals i internacionals” i el comité, d’acord amb els principis i orientacions, decidirà com ho valora.

Com puc omplir el formulari de l’annex IV?
Cal imprimir-lo per a omplir les dades a mà i posteriorment escanejar-lo per a poder pujar-lo a la plataforma.