Estructura

Estructura organitzativa

  • Cap de Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics
    Juan Vicente Climent Espí
    climent_juaesp@gva.es
  • Cap de Servei de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació
    Reyes Giner Escrihuela
    giner_reyesc@gva.es

 

Órgans rectors

Organs-rectors

L’AVAP comptarà, així mateix, com órgan de caràcter consultiu, amb un Consell Assessor, format por experts nacionals i internacionals de reconeguda competència i prestigi professional, el nomenament dels quals correspon al Comité de Direcció.

Membres del Comité de Direcció

 

 

 << Tornar