28/10/16 Notificació de les resolucions de la convocatòria d’acreditació de professorat 2016

Des de l’AVAP informem que s’està procedint a notificar les resolucions de la convocatòria d’acreditació de professorat a cadascun dels interessats. Al llarg de la pròxima setmana està previst que s’hagen notificat totes les resolucions, excepte els expedients als quals se’ls requerisca que aporten la documentació que acredita tots els mèrits al·legats en els seus currículums, tal i com està previst en l’apartat 4.2 de la Resolució d’1 de març de 2016 del president de l’AVAP, per la qual s’aprova la convocatòria, corresponent a l’any 2016, d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes.