14/12/20 Seguiment ensenyaments universitaris 2021

2

⇒ DOGV Resolucio 1_dic_ 2020, de la presidenta de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva per la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2020 d’avaluació per al seguiment d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de les sol·licituds, autoinforme i evidències corresponents al procediment previst en la present resolució serà des de l’endemà a la publicació de la mateixa en el DOGV i fins al 15 de gener de 2021.

El pagament de les taxes corresponents a aquest procès d’avaluació es realitzarà al llarg del mes de gener de 2021

Descàrrega d’informes: