30/10/18 L’AVAP assisteix a la segona reunió d’aquest any de l’Assemblea General de REACU

avap-assisteix-a-la-segona-reunio-aquest-any-assemblea-general-de-reacu

El director general de l’AVAP, Salvador Palazón, va assistir el passat dimecres 24 d’octubre a la segona reunió d’aquest any de l’Assemblea General de la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària (REACU). La trobada va tindre lloc a la seu de l’Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), responsable de la Secretaria Tècnica de REACU durant 2018.

En la trobada es van abordar els processos d’assegurament de la qualitat en el sistema universitari espanyol i la reforma de l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials anunciada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, així com el desenvolupament del procediment d’acreditació i seguiment institucional de centres universitaris.

L’ordre del dia també va incloure propostes sobre els processos d’avaluació per a la renovació de l’acreditació de títols després de la renovació de la seua acreditació inicial, i el desenvolupament del procediment de renovació de l’acreditació dels programes de doctorat.

També es va debatre sobre el document Propostes de possibles temes per a l’elaboració d’informes conjunts que donin compliment al criteri 3.4 dels Criteris i Directrius Europeus per a l’Assegurament de la Qualitat en Educació Superior “Thematic Analysis”, i es va valorar la integració transversal de la prevenció de riscos laborals en els plans d’estudi en l’àmbit de les acreditacions i verificacions dels títols universitaris.

Foto: ACSUG