27/09/18 L’AVAP avalua 1.926 expedients de la convocatòria per al foment de la I+D+i de la Comunitat Valenciana

avap-avalua-1-926-expedients-de-la-convocatoria-per-al-foment-de-la-idi-de-la-comunitat-valenciana

Durant el primer semestre d’aquest any, l’AVAP ha avaluat un total de 1.926 expedients presentats a 11 programes de la convocatòria d’ajudes de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el territori valencià per a l’exercici 2018.

L’objectiu d’aquestes subvencions és promoure la formació, la mobilitat del personal investigador i l’atracció de talent, així com afavorir l’excel·lència investigadora. Així mateix, estan dirigides tant al desenvolupament de tecnologies i la seua transferència al teixit productiu valencià com a la internacionalització i difusió de les investigacions.

Les subvencions per a les que l’AVAP ha hagut d’avaluar un major nombre de sol·licituds han sigut les dirigides a grups d’investigació consolidables (316), seguides de les ajudes per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (309) i les subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (231).

L’AVAP, d’acord amb els criteris i requisits continguts en la convocatòria de la subvenció o ajuda de què es tracte en cada cas, ha sotmés les sol·licituds a una avaluació per parells que després ha sigut revisada per un panell de persones expertes designades en el seu moment per la Presidència de l’AVAP.

Els programes Prometeo i Santiago Grisolía demostren l’elevat nivell de les sol·licituds, ja que més del 40% han obtingut una valoració d’excel·lent, seguits de les subvencions de grups d’investigació consolidables on quasi un terç de les sol·licituds han sigut avaluades com a excel·lents.

Nombre d'expedients avaluats per programa (3)

Els programes avaluats durant el primer semestre, les valoracions globals dels quals poden consultar-se en aquest enllaç, són els següents:

 • Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (ACIF);
 • Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI);
 • Subvencions del programa Santiago Grisolía;
 • Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD);
 • Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST);
 • Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV);
 • Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO);
 • Subvencions programa Prometeo per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEO);
 • Subvencions a l’excel·lència científica de juniors investigadors (SEJI);
 • Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE);
 • Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG)