21/12/17 L’AVAP avalua els mèrits de mobilitat del professorat universitari

avap-avalua-els-merits-de-mobilitat-del-professorat-universitariL’AVAP ha resolt les avaluacions dels mèrits de mobilitat docent i investigadora remesos per les universitats públiques valencianes per a l’establiment de les retribucions addicionals del professorat funcionari. En la convocatòria de 2017 s’han avaluat 86 expedients dels 88 remesos.

L’avaluació del component de mobilitat obeeix a requisits exigents. Per a poder ser avaluat, el personal docent ha d’haver realitzat una o diverses estances que sumen, almenys, 180 dies durant els set anys previs al 31 de desembre de 2016, data límit de la convocatòria de 2017. Així mateix, la durada de cada estada ha de ser, com a mínim, de 15 dies.

La Universitat de València ha presentat el major nombre de sol·licituds (51) , seguida de la Universitat d’Alacant (20), la Universitat Jaume I (11) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (6). La Universitat Politècnica de València no ha presentat sol·licituds, ja que utilitza el seu propi sistema de retribucions.

Les sol·licituds remeses són avaluades per un comité d’experts independents de l’AVAP, amb més de dos trams d’investigació reconeguts, per tal d’assignar un dels tres nivells de qualitat previstos. La durada de l’estada, la naturalesa de la mateixa i la ubicació del centre d’ensenyament superior o d’investigació a Espanya o a l’estranger són els criteris utilitzats per a determinar el nivell de qualitat, que repercutirà en les retribucions addicionals fixades per les universitats.

En aquesta convocatòria, el 55,8% de les sol·licituds avaluades ha obtingut el màxim nivell de qualitat i el 11,6%, el segon nivell. Per universitats, el 75% dels expedients de la Universitat d’Alacant ha obtingut el major nivell de qualitat, el 56,9% en el cas de la Universitat de València, el 33,3% en el de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el 22,2% en el de la Universitat Jaume I.

Cal destacar que l’AVAP també avalua els components per activitat docent i investigadora i per gestió universitària. En el cas de l’activitat investigadora, es tenen en compte els trams (sexennis) valorats positivament per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI), amb anterioritat a 31 de desembre del 2016.

Per al conjunt dels components per mèrits per a l’establiment de retribucions addicionals, les universitats han remés un total de 3.777 expedients durant aquest 2017.