14/11/17 L’AVAP participa en la segona reunió de treball de REACU del 2017

AVAP participa en la segona reunió de treball de REACU del 2017

La Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària (REACU) ha celebrat aquest dilluns a la seu d’AQU Catalunya, a Barcelona, ​​la segona reunió de treball ordinària d’aquest any. L’AVAP ha participat en aquesta trobada que ha comptat amb la presència de representants de totes les agències de qualitat espanyoles, així com de l’Agència de Qualitat del Ensenyament Superior d’Andorra.

Durant la reunió s’ha abordat la situació actual i els avanços en la implementació de l’acreditació institucional, així com els processos d’avaluació per a la renovació de l’acreditació d’ensenyaments universitaris no presencials.

Així mateix, les agències han comentat aspectes d’especial interés relacionats amb el seguiment i la renovació de l’acreditació dels ensenyaments universitaris de doctorat, i més concretament amb el personal investigador. En aquest sentit, les agències han intercanviat impressions sobre com establir el mateix criteri a l’hora d’avaluar el personal investigador adscrit al programa de doctorat i altres requisits que han de complir els programes d’aquests ensenyaments per a tindre un seguiment favorable o obtindre la renovació de l’acreditació .

Finalment, a proposta del director general de l’AVAP, Salvador Palazón, les agències han explicat com planteja cadascuna els processos de seguiment de Grau i Màster una vegada els títols han superat la renovació de l’acreditació, sobretot en els criteris de Personal acadèmic; Personal de suport, recursos materials i servicis, i Resultats d’aprenentatge.

Foto: AQU Catalunya