07/11/17 L’AVAP participa en la VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris

vi-jornada-nacional-sobre-estudis-universitaris

La Universitat Jaume I de Castelló organitza, els propers dies 9 i 10 de novembre a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i el II Taller d’Innovació Educativa. El director general de l’AVAP, Salvador Palazón, participa a la sisena edició d’aquesta Jornada, que abordarà la formació en competències i l’avaluació de les mateixes.

L’objectiu d’aquesta trobada és generar un espai de debat entorn dels reptes de millora dels ensenyaments universitaris, de manera que es promoga la formació dels agents implicats en la consolidació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

L’EEES té com a pilar fonamental la implicació activa dels estudiants en el seu procés de formació. Per això, cal que les universitats faciliten que els estudiants desenvolupen competències transversals juntament amb les competències específiques que s’adquireixen en cadascuna de les matèries d’estudi.

En aquest sentit, Palazón impartirà la conferència inaugural de la Jornada sota el títol “L’avaluació de l’adquisició de competències en els procediments de renovació de l’acreditació dels títols universitaris: el paper de les agències de qualitat“.

La Jornada també busca fomentar el treball conjunt d’equips docents universitaris i de secundària, especialment a través del Taller d’Innovació Educativa.

La VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i el II Taller d’Innovació Educativa estan promoguts pel Vicerectorat d’Estudis i el Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de l’UJI, i compten amb el suport de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i la Facultat de Ciències de la Salut. També col·laboren en la seua organització la Unitat de Suport Educatiu i l’Oficina d’Estudis.

Més informació