28/12/18 Cessament de Salvador Palazón i nomenament de Miguel Ginés com a director de l’AVAP

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui el DECRET 231/2018, de 21 de desembre, del Consell, de cessament de Salvador Palazón Ferrando com a director general de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i el DECRET 232/2018, de 21 de desembre, del Consell, pel qual es nomena Miguel Ginés Vilar director general de l’AVAP.