01/06/18 Consensuats el nou Protocol i la Guia de Seguiment de Grau i Màster

consensuats-el-nou-protocol-i-la-guia-de-seguiment-de-grau-i-master

L’AVAP i representants de totes les universitats de la Comunitat Valenciana, entre ells, responsables acadèmics i tècnics de qualitat, han consensuat el nou Protocol d’avaluació del Seguiment de títols oficials de Grau i Màster, en una reunió celebrada el passat 28 de maig a la seu de l’Agència. En aquesta trobada, també es va consensuar la Guia que desenvolupa i permet implementar el nou Protocol.

Amb anterioritat a aquesta reunió, l’AVAP havia remés a les universitats els esborranys del Protocol i la Guia de Seguiment perquè aportaren les seues propostes de modificació i millora. L’AVAP va incorporar la majoria d’aquestes aportacions en les propostes que han estat revisades junt amb les institucions educatives.

L’objectiu del nou Protocol és alinear el seguiment dels títols oficials de Grau i Màster amb el procés de renovació de la seua acreditació —el Protocol del qual va ser aprovat pel Comité de Direcció al juliol de 2016— utilitzant en l’avaluació els mateixos criteris. A més, en el nou Protocol també s’han dissenyat diferents modalitats de seguiment per als títols en funció de si han renovat la seua acreditació o si acaben de implantar-se.

El següent pas serà elevar el Protocol de Seguiment de títols oficials de Grau i Màster al Comité de Direcció de l’AVAP per a la seua aprovació. Per aquest motiu, tant el nou Protocol com la Guia seran aplicables als processos de seguiment que tinguen lloc a partir de l’1 de setembre de 2018.