13/07/18 Consensuats el protocol i la guia d’avaluació dels instituts universitaris d’investigació

consensuats-el-protocol-i-la-guia-avaluacio-dels-instituts-universitaris-investigacio

L’AVAP i els vicerectors i les vicerectores d’investigació de les universitats públiques valencianes s’han reunit aquesta setmana a la seu de l’Agència per a consensuar el text del nou protocol i la guia d’avaluació dels instituts universitaris d’investigació.

L’avaluació per a la creació, modificació i supressió dels instituts universitaris d’investigació de la Comunitat Valenciana correspon a l’AVAP, d’acord amb la Llei 4/2007 de 9 de febrer de la Generalitat.

Per a confeccionar el nou text del protocol i la guia d’avaluació, l’AVAP va elaborar un esborrany que va enviar a les universitats perquè aquestes remeteren les seues propostes de millora. Aquestes aportacions van ser incorporades al document final que ha sigut presentat aquesta setmana i que serà elevat al Comité de Direcció de l’AVAP per a la seva aprovació.