10/04/17 Convocatòria 2017 d’acreditació de professorat contractat

L’AVAP està ultimant una revisió dels barems d’avaluació per a l’acreditació de professorat contractat en les universitats valencianes, en les figures de professorat contractat doctor, professorat ajudant doctor i professorat d’universitat privada. En aquest sentit, set comitès d’especialistes, configurats a l’efecte, han estat treballant en aquests barems que s’inclouran en la convocatòria de 2017. La publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana està prevista per a principis del proper mes de maig.