14/03/17 Convocatòria d’avaluadors i avaluadores per al seguiment de programes de doctorat

L’AVAP té previst realitzar a finals d’aquest any 2017 l’avaluació per al seguiment dels programes de doctorat implantats a les universitats de la Comunitat Valenciana, així com un programa pilot entre els mesos de maig i juny.

Amb la intenció de dotar l’AVAP d’un ampli conjunt d’experts i expertes independents que integren les comissions de seguiment que han d’avaluar els programes de doctorat, l’AVAP està buscant avaluadors i avaluadores que no pertanyen al PDI del Sistema Universitari Valencià.

Més informació