31/01/20 Convocatòria d’Acreditació del Professorat 2020

L’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) està treballant en la pròxima convocatòria d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes. Està prevista la publicació de la convocatòria per al mes de febrer de 2020.

Cal destacar que des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estarà disponible en l’Oficina Virtual de l’AVAP el simulador d’autoavaluació. De manera que, abans de la presentació de la sol·licitud, les persones interessades poden fer una simulació introduint en el formulari d’avaluació els mèrits avaluables per a obtenir una valoració orientativa, amb l’objectiu de decidir si presenten la sol·licitud per a la posterior avaluació per part de les comissions d’expertes i experts de l’AVAP. Aquesta autoavaluació no és, en cap cas, vinculant.

D’altra banda, és important destacar que els requisits i la documentació que cal presentar es pot consultar en  https://avap.es/educacio-superior/professorat/avaluacio-professorat/?lang=va.

Informarem de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), a través de la pàgina web de l’AVAP.