Altres avaluacions del professorat

altres-avaluacions-del-professorat

Puntualment l’AVAP porta a terme altres avaluacions del professorat, entre les que destaquen l’avaluació de la tasca investigadora del personal docent; la prèvia valoració dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat, lligats a l’assignació singular i individual dels complements retributius autonòmics; així com l’avaluació dels expedients de sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement del professorat.

<< Tornar