Canvi d’àrea

canvi-area-professorat

Les universitats tramiten i remeten a l’AVAP els expedients de sol·licitud de canvi d’àrea del seu professorat. L’AVAP, després de l’avaluació dels seus experts, emet un informe sobre l’adequació, si és el cas, del perfil curricular del professor o professora sol·licitant a l’àrea de coneixement a què sol·licita ser adscrit.

L’AVAP ha signat els corresponents convenis de col·laboració amb la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I, per a l’avaluació dels expedients del professorat que sol·licita canviar la seua adscripció a una àrea diferent de coneixement.

<< Tornar