Títols oficials

Títols

Correspon a l’AVAP avaluar les noves sol·licituds d’implantació de títols oficials de grau, màster i doctorat presentades per les universitats valencianes.

Una vegada implantats els ensenyaments inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), l’AVAP ha de fer un seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d’estudis verificat pel Consell d’Universitat.

Finalment, una nova acreditació comprovarà que el pla d’estudis s’està duent a terme d’acord amb el projecte inicial.

subscriu-te-a-la-newsletter-de-avap

<< Tornar