Procediment d’avaluació

El procediment per a autoritzar la implantació d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat, s’ha d’iniciar mitjançant proposta del rector de la universitat corresponent.

En una primera fase es realitzarà una avaluació individual per cada membre de la subcomissió de forma telemàtica. Posteriorment, es convocarà una reunió presencial de tots els membres de cadascuna de les subcomissions, on es posarà en comú cadascun dels aspectes de l’avaluació i s’elaborarà l’informe d’avaluació per cadascuna de les titulacions de grau i màster presentades.


Documents d’interés:

  • ORDRE 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableix el procediment per a la implantació d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana.

<< Tornar