Resultats

La principal funció dels informes realitzats per l’Agència, ha estat la de determinar que els ensenyaments universitaris oficials propostos, són apropiats pel que fa als seus objectius, i que estos són adequats quant al seu contingut, així com que el programa formatiu és coherent i disposa d’una gestió i organització eficaç, d’uns recursos de suport a la formació adequats i d’un sistema de qualitat eficient. Tot això segons la informació recopilada en la memòria presentada i de referències i informació pública a partir d’un conjunt de dades estadístiques.

A continuació es mostren els últims informes de l’avaluació per a la implantació d’ensenyaments durant el curs 2016/2017. Els resultats d’avaluacions anteriors estan publicats en les memòries d’activitats corresponents.

1. Expedients de sol·licitud d’implantació de nous graus

UniversitatSol·licitats
Positius
Positius condicionats
Retirats
Negatius
UV
0
0
0
0
0
UPV
1
1
0
0
0
UA
1
1
0
0
0
UJI
0
0
0
0
0
UMH
0
0
0
0
0
UCH
4
3
0
0
1
UCV
1
0
0
0
1
UEV
0
0
0
0
0
VIU
1
1
0
0
0
TOTALS
8
6
0
0
2

2. Expedients de sol·licitud d’implantació de nous màsters

UniversitatSol·licitatsPositiusPositius condicionatsNegatius
UV
10
10
0
0
UPV
2
2
0
0
UA
0
0
0
0
UJI
0
0
0
0
UMH
4
4
0
0
UCH
0
0
0
0
UCV
2
2
0
0
UEV
2
2
0
0
VIU
6
6
0
0
TOTALS
26
26
0

0

<< Tornar