Seguiment de títols

Seguiment-de-titols

Una vegada implantats els ensenyaments inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), l’AVAP ha de fer un seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d’estudis verificat pel Consell d’Universitats.

Tenint en compte els Criteris i Directrius Europeus per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior i les recomanacions de la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària (REACU), l’AVAP ha realitzat un programa de seguiment dels títols universitaris oficials a la Comunitat Valenciana. A través d’este programa es generen els anàlisis i informes destinats als diferents agents implicats en la implantació i desenvolupament de les noves titulacions com a contribució a la garantia de la qualitat dels mateixos.


NOVETATS

⇒ RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, del president de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual s’aprova la convocatòria, corresponent a l’any 2019, d’avaluació per al seguiment d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en la Comunitat Valenciana, i s’estableixen els terminis, la documentació que cal aportar i el procediment que cal seguir (DOGV 17.06.2019).

 

<< Tornar