28/09/17 El 80,8% dels títols universitaris presentats al Seguiment 2017 supera l’avaluació

El 80,8% dels títols universitaris presentats al Seguiment 2017 supera l'avaluació

Un total de 59 títols universitaris oficials dels 73 presentats al programa de seguiment corresponent a aquest 2017 han superat l’avaluació realitzada per l’AVAP, xifra que representa el 80,8% del total de titulacions avaluades. El 90,4 % d’aquests títols ofereix informació satisfactòria i adequada per al futur estudiant, sent l’aspecte més ben valorat en els informes emesos per l’Agència.

La finalitat del programa per a l’Avaluació del Seguiment de Títols Universitaris Oficials és verificar el compliment del projecte contingut en el pla d’estudis de cada títol. El programa permet detectar punts febles i aportar recomanacions amb l’objectiu de millorar la qualitat dels títols de cara a un seguiment posterior o a la renovació de l’acreditació.

En la convocatòria de 2017 s’ha conclòs que un 50,6 % dels títols compleix de manera satisfactòria el seu pla d’estudis, un 21,9 % ho fa d’una manera adequada i un 8,2 % de manera suficient. En canvi, el 19,2 % dels títols hauran esmenar les deficiències detectades a per poder superar amb èxit la renovació de l’acreditació.

Per determinar aquest grau de compliment, comités d’avaluadors independents dels diferents camps científics valoren cinc criteris per cada títol: informació pública; informació sobre el desenvolupament del títol; compliment de les recomanacions dels informes de seguiment previs; grau d’implantació del sistema de garantia interna de qualitat i indicadors relacionats amb l’oferta i la demanda del títol, l’aprenentatge i el professorat.

Seguiment-2017-avaluacio-per-criteris-1Aquest any han sol·licitat la seua avaluació 21 graus i 52 títols universitaris de màster. Per branques de coneixement, el major volum de títols correspon a Ciències Socials i Jurídiques (27) i Enginyeria i Arquitectura (23), a continuació Ciències de la Salut (11), Arts i Humanitats (8) i Ciències (4).

La Universitat Politècnica de València ha presentat el major nombre de sol·licituds (23), seguida de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (14), la Universitat Europea de València (8), la Universitat de València (6), la Universitat d’Alacant (6), la Universitat Internacional de València (6), la Universitat Jaume i de Castelló (5), la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (4) i la Universitat CEU Cardenal Herrera (1).

Els informes avaluats, emesos durant aquest 2017, es poden consultar al buscador de titulacions.