30/07/18 El director de l’AVAP informa de l’activitat de l’Agència al Consell Valencià d’Universitats

el-director-avap-informa-activitat-agencia-al-consell-valencia-universitats

El Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior es va reunir el passat dia 20 de juliol a la seu de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a abordar les qüestions més rellevants de l’àmbit universitari i de la formació superior a la Comunitat Valenciana.

A la sessió van assistir el secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler, que va presidir la reunió; la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno; el director general de l’AVAP, Salvador Palazón; el director de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV), Josep Manel García; i la subdirectora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Carmen Segura. També hi van estar presents les rectores i rectors de les universitats, presidents i representants dels consells socials, representants dels consells de govern de les universitats, membres designats per les Corts, representants del consell de direcció de l’ISEACV i d’estudiants.

Durant la sessió, el director general de l’AVAP, Salvador Palazón, va informar sobre les principals actuacions realitzades per l’AVAP en l’últim semestre. En l’apartat de títols, va detallar els resultats del programa ReAcredita i dels informes d’autorització per a la implantació de nous títols per al curs acadèmic 2018-2019. Sobre el Seguiment d’Ensenyaments Universitaris de Doctorat, va comunicar que s’està finalitzant l’avaluació de tots els títols presentats i que les comissions d’avaluació es reuniran a principis de setembre per a emetre els informes provisionals de seguiment.

En l’apartat d’I+D+i, el director va informar que ja s’havien remés a la direcció general d’Universitat, Investigació i Ciència els resultats de l’avaluació cientifico-tècnica de tots els expedients corresponents a la convocatòria d’ajudes de 2018. Així mateix, també va informar de l’acreditació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats que han establert conveni amb l’AVAP per a avaluar els que ocupen places no emparades per la convocatòria d’ANECA.

Pel que fa a l’acreditació per a les figures contractuals de professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d’universitat privada, Palazón va recordar que en la convocatòria de 2018 es van plantejar dos terminis de presentació de sol·licituds (març i setembre) i que els resultats del primer termini ja s’han comunicat als sol·licitants.