26/10/18 El seguiment extern dels programes de doctorat com a element per a la millora contínua

el-seguiment-extern-dels-programes-de-doctorat-com-a-element-per-a-la-millora-continua

El director general de l’AVAP, Salvador Palazón, ha participat aquesta setmana en la IV Conferència de Directors d’Escoles de Doctorat, organitzada per la Universitat Politècnica de Madrid, sota la temàtica “Doctorat de Qualitat i l’Ocupabilitat”.

La intervenció del director de l’AVAP s’ha centrat en el seguiment extern dels programes de doctorat com a element per a la millora contínua. Així mateix ha convidat a la reflexió al voltant d’una sèrie d’elements vinculats a aquests programes.

Al març de 2016, la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària (REACU) va aprovar el document amb els criteris i directrius per al seguiment i acreditació dels títols oficials de doctorat sorgits a partir del Reial Decret 99/2011. La iniciativa de REACU responia a la necessitat d’abordar l’avaluació dels títols de doctorat de manera específica i diferenciada respecte a la realitzada amb els títols de grau i màster.

Al desembre de 2016 l’AVAP va elaborar un protocol i una guia per al seguiment, documents fruit del consens amb les universitats del sistema valencià. Després d’una experiència pilot el 2017, ha sigut aquest any quan s’ha posat en marxa la convocatòria de seguiment obligatòria dirigida a tots els programes de doctorat implantats com a mínim tres anys, i a la qual s’han presentat 117 programes.