07/10/16 Palazón: “És preocupant l’escàs finançament que està rebent el nostre sistema”

es-preocupant-escas-financament-que-esta-rebent-el-nostre-sistema

Salvador Palazón reunit amb el cap de Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics, Juan Vicente Climent, i la cap del Servei de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació, Reyes Giner.

Fa poc més d’un any que Salvador Palazón, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat d’Alacant, va acceptar el repte de liderar l’AVAP com a nou director general. Ara fa balanç d’aquests últims mesos i revela quins són els actuals desafiaments de l’Agència i del sistema valencià d’educació superior.

Com valora aquest primer any al capdavant de l’Agència?

La meva valoració és molt positiva perquè hem rebut el suport de totes les universitats al conjunt de propostes que els hem plantejat i, a més, hem aconseguit que la Xarxa Europea d’Agències de Qualitat (ENQA) haja acceptat l’AVAP com afiliada. Això suposa un primer pas per al reconeixement internacional de l’Agència i la tasca que aquesta exerceix diàriament. La veritat és que he d’agrair a tot l’equip humà que conforma l’Agència el seu compromís i esforç diari perquè tot funcione com espera el Sistema Valencià de Ciència i Tecnologia, i no defraudem les esperances que aquest ha posat en nosaltres.

Recentment el Comité de Direcció de l’AVAP va aprovar el nou protocol de Renovació de l’Acreditació de títols de grau i màster, un dels reptes de l’AVAP fa un any. Quins són els pròxims desafiaments de l’Agència en matèria d’educació superior?

Els desafiaments són nombrosos, però hem de prioritzar els més importants, sobretot pel que els puga preocupar a les universitats. En aquest sentit, anem a modificar els protocols d’avaluació per al seguiment dels títols de grau i màster, així com aprovar els protocols d’avaluació per a la reacreditació i de seguiment dels documents de doctorat.

No obstant això, per a un funcionament òptim de l’AVAP, cal també que la seua plantilla s’adapte al panorama en què ens movem i, per tant, que incorpore personal tècnic que ajude a millorar la qualitat dels informes i documents que s’elaboren des de l’Agència .

També volem aconseguir que l’Agència passe de la condició d’afiliada a ENQA a la condició de sòcia de ple dret. I que, amb això, puguem aconseguir la nostra inscripció en el Registre Europeu d’Agències de Qualitat. Això últim, a més de reforçar el nostre paper com a agència i el nostre reconeixement internacional, ens va a permetre assumir funcions que ara no podem fer, com, per exemple, la verificació de títols.

Els nous Estàndards i Directrius de Garantia de la Qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior donen més protagonisme al paper de l’estudiant en els processos d’avaluació de la qualitat. Com està treballant l’AVAP aquest aspecte?

Volem abordar una major implicació del col·lectiu d’estudiants de les universitats valencianes i, en aquest sentit, estem buscant les fórmules per constituir un Comité d’Estudiants de l’AVAP que ens permeta conèixer de primera mà les inquietuds, les formes en què podem col·laborar i en què, d’alguna manera, també aquest col·lectiu puga ajudar-nos a difondre la importància de la implicació de l’alumnat en els processos de la garantia de la qualitat de l’educació superior entre els seus companys i companyes.

El sistema universitari de la Comunitat Valenciana és el tercer amb major rendiment d’Espanya. Què creu que s’ha de millorar per seguir recollint bons resultats?

Hi ha dos temes fonamentals per a qualsevol sistema de ciència i tecnologia i d’educació superior que es pree: el finançament i els recursos humans. En aquest sentit, és preocupant l’escàs finançament que està rebent el nostre sistema, no solament perquè la Generalitat Valenciana no reba les aportacions que corresponen sinó perquè, a més, des de les polítiques sectorials que es fan des del Govern central no s’incorporen a la investigació, al desenvolupament tecnològic i a la innovació tots els fons que serien desitjables.

Pel que fa al personal, les taxes de reposició estan generant que universitats i centres d’investigació superior no puguen millorar les seues plantilles incorporant joves talents o promocionant la carrera professional dels seus investigadors i del seu professorat universitari, fet que suposa un veritable problema.

Si aconseguírem que aquestes dos circumstàncies milloraren a curt termini, podríem revertir en certa mesura el retrocés que ha experimentat el Sistema Valencià en els últims deu anys.

Si no es reverteix aquesta situació, quines poden ser les conseqüències?

Cada vegada hi haurà menys recursos i es paralitzaran més projectes. D’altra banda, el talent més jove al qual el nostre Sistema ha format haurà de buscar expectatives fora de les nostres fronteres, el que farà que difícilment s’incorporen posteriorment al Sistema i la plantilla envellirà encara més. Això abocarà a una pèrdua de talent i de coneixement molt important.

Una de les novetats en l’activitat de l’Agència d’enguany és l’avaluació de projectes del pla d’I+D+i empresarial de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Obri açò la porta a que l’Agència done servei en matèria d’avaluació a diferents àrees de la Generalitat?

Això és el que volem des de l’any 2013. A l’Agència li van encomanar l’avaluació i acreditació de la qualitat dels centres i entitats prestadores de serveis públics. Això inclou les polítiques i programes no només dels organismes autònoms o les agències dependents de la Generalitat Valenciana, sinó també de les pròpies conselleries. En aquest sentit, nosaltres considerem que disposem de l’experiència i d’un banc de avaluadores i avaluadors prou ampli perquè done resposta a molts camps d’actuació dels serveis públics i d’ací que hàgem ofert la nostra col·laboració a diverses entitats com poden ser l’Agència Valenciana de Turisme, el Consell Valencià de la Innovació, la Conselleria de Transparència o la Conselleria de Sanitat. Hem entrat en converses que esperem que a curt o mitjà termini donen els seus fruits tant per a l’Agència com per a aquestes entitats, que amb total seguretat repercutirà en la millora de les seues polítiques i programes, especialment els que tinguen a veure amb la investigació o la innovació.