26/07/19 Avaluació de les convocatòries d’I+D

D’acord amb l’Ordre 86/2016, de 21 de desembre, modificada per l’Ordre 37/2017, de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la Promoció de la Investigació Científica, el Desenvolupament tecnològic i la Innovació en la Comunitat Valenciana, l’AVAP  ha avaluat un total de 1.382 sol·licituds distribuïdes entre les següents convocatòries:

•    Ajuts per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral.
•    Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics.
•    Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica.
•    Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana.
•    Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional.
•    Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional.
•    Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral.
•    Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana.
•    Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana.
•    Subvencions del programa Santiago Grisolía.
•    Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents.