13/03/19 Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

guia docencia perspectiva genero1

La Xarxa Vives d’Universitats i Publicacions URV han editat i publicat la Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (març, 2019), la primera guia adreçada específicament a professorat universitari per incorporar la perspectiva de gènere en les assignatures. El manual està integrat per 11 guies de diferents àmbits de coneixement, i és el primer dedicat a aquesta finalitat que es publica en Espanya.

La col·lecció és fruit del pla de treball 2016-2018 del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives.

L’any 2017 l’informe La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives: Situació actual i reptes de futur, va constatar que hi havia “un baix nivell de transversalització de la perspectiva de gènere i una pobra oferta d’assignatures específiques” en els currículums dels programes de grau i postgrau. Només el 17% dels graus universitaris incorporaven assignatures específiques de gènere i menys del 5% dels grups de recerca treballaven temes de gènere a la seua investigació.

En resposta a aquesta situació, el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives va impulsar l’elaboració de la col·lecció d’11 Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (2018), i que ara s’aplega en un sol volum imprès: Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (març, 2019).

L’objectiu és oferir recursos que permeten al professorat universitari incorporar la perspectiva de gènere en les seues assignatures, i a l’alumnat disposar de noves eines per identificar estereotips, normes i rols socials de gènere, i desenvolupar un esperit crític.

Amb aquesta reflexió sobre els diferents elements que configuren el procés d’ensenyament-aprenentatge, tot partint del sexe i del gènere com a variables analítiques clau, no només s’acompleix una qüestió de justícia social sinó de qualitat de la docència.

La guia aplega diferents disciplines i àmbits de coneixement: Història, Història de l’Art, Filologia i Lingüística, Filosofia, Dret i Criminologia, Sociologia, Economia i Ciència Política, Educació i Pedagogia, Física, Medicina, Psicologia, i Ciències de la Computació.

Han coordinat la guia Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social de la Universitat de Girona), M. José Rodríguez (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant), i Tània Verge (Directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra).

Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats de quatre estats europeus en ensenyament superior, investigació i cultura. Des de fa més d’una dècada, les universitats que la integren treballen per incorporar la perspectiva de gènere a través de la formació del professorat novell, bancs de recursos, assignatures comuns entre facultats o projectes d’innovació docent.