25/07/16 Informació relativa a la convocatòria d’acreditació de professorat 2016

A la vista de les nombroses consultes rebudes en els últims dies, l’AVAP informa que la convocatòria d’acreditació de professorat 2016 es troba en fase d’avaluació.

L’elevat volum de sol·licituds rebudes aquest any, més de 800, determina que fins a la segona quinzena del mes de setembre no podran tindre lloc les reunions de les diferents Comissions d’Avaluació per camp científic que han de procedir a emetre l’informe motivat d’avaluació de les diferents sol·licituds, previ a la resolució.