27/03/18 Informació sobre la convocatòria d’acreditació del professorat 2018

En els propers dies està previst que es publique al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria corresponent a l’any 2018 d’avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes, en les figures de professora o professor contractat doctor, professora o professor ajudant doctor i professora o professor d’universitat privada.

Com a novetat, enguany es preveuen dos terminis per a la presentació de sol·licituds. L’objectiu és afavorir que en el segon termini puguen concórrer aquelles persones que estiguen en possessió del títol de doctor o doctora o hagen pagat els drets d’expedició del títol amb anterioritat a la finalització d’aquest termini i evitar que hagen d’esperar fins a la convocatòria de 2019.