Avaluació perspectiva de gènere

En les següents convocatòries de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es valora que les sol·licituds incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d’investigació a realitzar:

  • Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV)
  • Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO)
  • Subvencions per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEO)

L’AVAP, assessorada pel seu Comité d’Expertes per a la Integració de l’Anàlisi de Gènere a la Investigació (IAGI), ha elaborat un document que serveix com a llista de comprovació per a determinar la perspectiva de gènere en la investigació.

<< Tornar