Resultats

Resultats de les convocatòries d’ajudes d’I+D de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport avaluades per l’AVAP durant 2018. Els resultats de les avaluacions d’anys anteriors estan publicats en les seues corresponents memòries d’activitats.

Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (ACIF) (1)

Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

Subvencions del programa Santiago Grisolía

Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD) (1)

Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Subvencions per a la realització de projectes d’I+D+i desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV)

Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO)

Subvenciones programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia

Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors (SEJI)

Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE)

Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG)

<< Tornar