L’Agència

funciones-de-la-avap

L’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) és una entitat independent que naix amb l’objectiu de garantir la qualitat i excel·lència dels sistemes valencians d’educació superior, innovació i serveis públics, mitjançant l’avaluació i la prospectiva.

L’AVAP, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, queda adscrita a la conselleria competent en matèria d’universitats i de foment i coordinació de la investigació.

Funcions de l’AVAP

  • L’exercici de les funcions d’acreditació i avaluació de les institucions universitàries i del professorat i altres activitats afins que establisca la Llei Orgànica d’Universitats i la resta de l’ordenament jurídic vigent.
  • L’avaluació dels programes tecnològics, empresarials, d’investigació i desenvolupament.
  • La prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i universitàries d’utilitat per a la Comunitat Valenciana.
  • L’avaluació i l’acreditació de la qualitat dels centres i les entitats prestadores de serveis públics, les seues polítiques i programes.

<< Tornar