13/03/19 L’AVAP assisteix a la primera reunió de 2019 de l’Assemblea General de REACU

Reunio REACU 2019 AVAP

El director general de l’AVAP, Miguel Ginés, va assistir el passat 26 de febrer a la primera reunió de 2019 de l’Assemblea General de la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat Universitària (REACU) a Valladolid.

La trobada va tindre lloc a la seu de l’Agència per a  la Qualitat del Sistema Universitari de Castilla y León (ACSUCYL), responsable de la Secretaria Tècnica de REACU durant 2019.

En la trobada es va debatre sobre els sistemes de assegurament de la qualitat a les universitats, on adquireix protagonisme l’avaluació externa dels plans d’estudi, el seguiment i la renovació de l’acreditació dels títols oficials.

També es van abordar les propostes de les agències de qualitat per millorar l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el marc dels grups de treball promoguts pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La idea clau en què treballen les agències és la simplificació de procediments, prenent com a referència els criteris i estàndards europeus d’assegurament de la qualitat.

L’ordre del dia també va incloure, entre altres, els temes següents: el proper pla estratègic d’ENQA, la inclusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’assegurament de la qualitat en l’educació superior, i el paper de les agències en el procés d’avaluació externa de l’activitat docent del professorat (Programa DOCENTIA).

Foto: ACSUCYL