23/10/18 Les matriculacions a màsters a les universitats públiques valencianes augmenten un 39% en cinc anys

les-matriculacions-a-masters-a-les-universitats-publiques-valencianes-augmenten-un-39-en-cinc-anys

L’alumnat que cursa estudis de màster continua augmentant a les universitats públiques valencianes. D’acord amb l’última actualització de la plataforma SIUVP (Sistema d’Informació de les universitats valencianes públiques), durant el curs 2016/2017, es van matricular 9.476 alumnes, xifra que representa un creixement del 39% respecte als 6.834 estudiants matriculats en el curs 2012/2013.

Les branques d’Enginyeria i Arquitectura són les que major increment han experimentat en el nombre de matriculacions de màster. En 2016/2017 es van realitzar 2.008 matriculacions, un 79% més que en 2012/2013, curs en el qual es van efectuar 1.122 inscripcions. Aquest augment s’explica per l’obligatorietat de cursar un màster habilitant per a exercir les professions regulades en enginyeria i arquitectura.

Els postgraus en Ciències de la Salut ha experimentat el segon major creixement, amb un augment del 51%, en passar de 1.062 estudiants a 1.601. A continuació, els màsters en Ciències Socials i Jurídiques, han crescut un 37% i són, al seu torn, els que major volum d’estudiants concentren, amb 4.356. Finalment, els estudiants de màster a la branca de Ciències s’han incrementat un 27%.

L’última actualització de la plataforma SIUVP, resultat de la col·laboració entre les universitats públiques valencianes i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), també destaca que les dones, amb 5.227 matriculacions, representen el 55% de l’alumnat de nou ingrés en un màster, i els homes, el 45% restant.

Augmenta el nombre d’estudiants estrangers i d’altres províncies

L’alumnat estranger de grau matriculat en universitats públiques valencianes va representar al curs 2016/2017 un 4,8% de l’alumnat total, mentre que en el curs 2012/2013 suposava el 3,8% de l’alumnat. Així mateix, el percentatge d’estudiants de grau i màster procedents d’altres províncies ha crescut un 20% des de 2012.

Font: Ivie