28/09/17 Nou buscador d’informes d’avaluació de títols universitaris oficials

nou-buscador-informes-avaluacio-de-titols-universitaris-oficials

L’AVAP ha posat en marxa un nou buscador d’informes d’avaluació de títols universitaris oficials emesos per l’Agència, amb l’objectiu d’oferir una eina útil i d’ús senzill, que aporte informació comprensible sobre la qualitat de les titulacions universitàries impartides a la Comunitat Valenciana.

A través d’aquesta eina, es posen a disposició de la ciutadania i els grups d’interés tots els informes d’avaluació de la qualitat dels títols universitaris oficials, impartits per les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana i l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV), que l’Agència ha emés des de la implantació dels títols que es regeixen pel Reial Decret 1393/2007 i que apareixen inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Els que desitgen consultar els informes podran realitzar una selecció, simple o combinada, d’acord amb els següents paràmetres: denominació de la titulació, universitat o institució, branca de coneixement, nivell educatiu, tipus d’informe i any d’emissió.