17/04/18 Obert el primer termini de la convocatòria 2018 d’acreditació del professorat

obert-el-primer-termini-de-la-convocatoria-2018-acreditacio-del-professorat

S’ha obert el primer termini de la convocatòria, corresponent a l’any 2018, d’avaluació per a la contractació de docents a les universitats valencianes, en les figures de professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor i professorat d’universitat privada. Per a aquest primer termini, les sol·licituds podran presentar-se fins al 8 de maig.

L’avaluació positiva de l’AVAP és requisit per a poder accedir als processos de selecció del professorat de les universitats públiques valencianes en les figures d’ajudant doctor i contractat doctor. En el cas del professorat d’universitat privada, almenys el 60% de la plantilla d’aquestes institucions ha de comptar amb l’avaluació positiva.

Requisits i criteris de valoració

Per a poder concórrer a la convocatòria, els sol·licitants han d’estar en possessió del títol de doctorat o, si escau, de la seua homologació en la data de finalització del període de sol·licitud d’avaluació establert en la convocatòria.

Els expedients es valoraran en base a quatre criteris: formació acadèmica, experiència professional, experiència docent i experiència investigadora. El pes d’aquests criteris en el conjunt de l’avaluació variarà en funció de la figura contractual.

Per a obtindre l’acreditació en les figures de professorat contractat doctor i professorat d’universitat privada és indispensable aconseguir una puntuació final d’almenys 55 punts, una vegada ponderades les puntuacions directes obtingudes en cadascun dels criteris. En tot cas, serà necessari que dins d’aquesta puntuació final, un mínim de 25 punts corresponguen a l’experiència investigadora i un mínim de 15 punts a l’experiència docent.

Pel que fa a la figura de professorat ajudant doctor, la puntuació final mínima ha de ser de 50 punts, dins de la qual s’haurà d’aconseguir un mínim de 25 punts en experiència investigadora.

Les persones que tinguen la intenció de presentar-se a la convocatòria podran realitzar prèviament una simulació de la valoració de la seua activitat docent i investigadora a través d’una aplicació informativa habilitada a l’oficina virtual al web de l’AVAP.

Presentació de sol·licituds

Com a novetat, aquesta convocatòria contempla dos terminis per a la presentació de sol·licituds: el primer termini finalitzará el pròxim 8 de maig, i el segon termini tindrà lloc del 3 al 14 de setembre de 2018. No obstant això, les persones que presenten la seua sol·licitud en aquest primer termini, no podran presentar una nova sol·licitud per a la mateixa figura de professorat en el segon termini.

La presentació de sol·licituds es realitzarà telemàticament, a través de l’oficina virtual al web de l’AVAP. En el cas de sol·licitar l’avaluació per a més d’una figura contractual, es presentarà una sol·licitud per a cadascuna d’elles.

L’avaluació de les sol·licituds duran a terme comités d’avaluadors independents, organitzats en els camps científics de Ciències Socials, Ciències Jurídiques, Art i Humanitats, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut i Enginyeria i Arquitectura.

Més informació