03/09/18 Obert el segon termini de la convocatòria 2018 d’acreditació del professorat

obert-el-segon-termini-de-la-convocatoria-2018-acreditacio-del-professoratS’ha obert el segon termini de la convocatòria, corresponent a l’any 2018, d’avaluació per a la contractació de docents a les universitats valencianes, en les figures de professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor i professorat d’universitat privada.

Els sol·licitants que vulguen concórrer a la convocatòria han d’estar en possessió del títol de doctorat o, si escau, de la seua homologació en la data de finalització del període de sol·licitud d’avaluació. Per a la valoració dels expedients es tindran en compte quatre criteris, el pes dels quals en el conjunt de l’avaluació variarà en funció de la figura contractual: formació acadèmica, experiència professional, experiència docent i experiència investigadora.

Per a acreditar-se en les figures de professorat contractat doctor i professorat d’universitat privada cal assolir una puntuació final d’almenys 55 punts. Així mateix, dins d’aquesta puntuació final, un mínim de 25 punts han de correspondre a l’experiència investigadora i un mínim de 15 punts a l’experiència docent.

Pel que fa a la figura de professorat ajudant doctor, la puntuació final mínima ha de ser de 50 punts, dins de la qual s’haurà d’aconseguir un mínim de 25 punts en experiència investigadora.

Presentació de sol·licituds i termini

La presentació de sol·licituds es realitzarà telemàticament fins al dia 14 de setembre, a través de l’oficina virtual al web de l’AVAP. Per a sol·licitar l’avaluació per a més d’una figura contractual, s’haurà de presentar una sol·licitud per a cadascuna d’elles. Cal recordar que aquelles persones que es van presentar en el primer termini de la convocatòria no podran presentar una nova sol·licitud per a la mateixa figura de professorat en el segon termini.

Així mateix, és possible realitzar prèviament una simulació de la valoració de la seua activitat docent i investigadora a través d’una aplicació informativa habilitada a l’oficina virtual al web de l’AVAP.

L’avaluació de les sol·licituds les duran a terme comites d’avaluadors independents, organitzats en els camps científics de Ciències Socials, Ciències Jurídiques, Art i Humanitats, Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut i Enginyeria i Arquitectura.