13/03/19 Primeres avaluacions per a la renovació de l’acreditació dels programes de doctorat

L’AVAP ha iniciat en 2019 les primeres avaluacions per a la renovació de l’acreditació dels programes de doctorat de les universitats valencianes.

Aquests programes de doctorat es van sotmetre per primera vegada a l’avaluació per al seguiment entre els anys 2017 i 2018, obtenint tots ells informe favorable, si bé per a alguns d’ells s’indicava els aspectes a millorar per cadascun dels criteris d’avaluació.

Gràcies a l’alineació del procés d’avaluació per al seguiment de títols amb el procés d’avaluació per a la renovació de l’acreditació, es facilita a les universitats la preparació dels programes de doctorat amb vistes a la renovació de la seua acreditació.

Al llarg del mes de març es notificaran els primers informes provisionals de renovació de l’acreditació dels programes de doctorat que han rebut la visita dels respectius Comitès d’Avaluació Externa durant els mesos de febrer i març de 2019.