20/06/19 Publicada la convocatòria d’avaluació per al Seguiment de títols universitaris oficials corresponent a l’any 2019

El dilluns 17 de juny es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, del president de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, per la qual s’aprova la convocatòria, corresponent a l’any 2019, d’avaluació per al seguiment d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en la Comunitat Valenciana, i s’estableixen els terminis, la documentació que cal aportar i el procediment que cal seguir.

Com s’indica a l’apartat Cinquè de la Resolució, el termini per a la presentació de sol·licituds, autoinformes i evidències així com de pagament de les corresponents taxes serà des del 18 de juny fins al 15 de juliol, ambdós inclosos.