20/06/19 Publicada la Resolució per la qual s’estableixen el procediment i els terminis del Programa Reacredita 2020

El dimecres 19 de juny es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen, per a l’any 2020, els terminis per sol·licitar la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials impartits en la Comunitat Valenciana, Programa Reacredita, d’acord amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Atès el que disposa l’apartat Cinquè de l’esmentada Resolució, els terminis per a les universitats per a la presentació de les sol·licituds de renovació de l’acreditació dels seus títols seran els següents:

  1. Del 2 de setembre al 13 de setembre de 2019, per als títols que han de renovar l’acreditació entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2020.
  2. Del 4 de novembre al 15 de novembre de 2019, per als títols que han de renovar l’acreditació entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2020.
  3. Del 6 de gener de 2020 fins al 17 de gener de 2020, per als títols que han de renovar l’acreditació entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.
  4. Del 6 d’abril de 2020 fins al 17 d’abril de 2020, per als títols que han de renovar l’acreditació entre l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2020.