16/01/18 ReAcredita 2018: el termini per al pagament de taxes finalitza el pròxim 31 de gener

El proper 31 de gener finalitza el termini perquè les universitats abonen a l’AVAP la corresponent taxa d’avaluació i emissió de l’informe, prevista a la Llei de Taxes de la Generalitat, per a la renovació de l’acreditació, durant l’any 2018, dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat.

Així mateix, cal recordar que les universitats els títols de les quals hagen de renovar la seua acreditació entre l’1 de juliol i el 30 de setembre del 2018, hauran de presentar les seues sol·licituds fins al proper 19 de gener.

Més informació