13/03/19 Renovació de les presidències dels consells socials del sistema universitari valencià

El Consell va aprovar el passat dia 15 de febrer la renovació de las presidències dels consells socials del sistema universitari valencià: Universitat d’Alacant, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat de València – Estudi General, Universitat Politècnica de València i Universitat Jaume I de Castelló.

Per al Consell Social de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha estat nomenat president Joaquín Pérez Vázquez. Per al Consell Social de la Universitat d’Alacant, ha sigut elegit Adolfo Utor Martínez. María Emilia Adán García ha sigut nomenada presidenta del Consell Social de la Universitat de València, i per al Consell Social de la Universitat Politècnica de València, renova Mónica Bragado Cabeza. Per últim, com a president del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló s’ha designat a Sebastián Pla Colomina.

Els Decrets de nomenament del Consell es van publicar al DOGV del 20 de febrer de 2019.