21/12/18 Reunió del Comité de Direcció de l’AVAP

Reunion-del-Comite-de-Direccion-de-la-AVAP

El Comité de Direcció de l’AVAP es va reunir el passat 17 de desembre a la seu de l’Agència per aprovar la Memòria d’Activitats 2017 i els comptes anuals, així com per a ratificar el pla d’activitats i el pressupost de 2018.

Entre les accions desenvolupades durant 2018 a l’Àrea de Qualitat de l’Educació Superior, els programes de Seguiment de títols, Renovació de l’Acreditació de títols i Acreditació del Professorat han concentrat un any més el major volum d’activitat.

Així mateix, a l’Àrea d’I+D+i, destaca l’avaluació de quasi 1.700 expedients relatius a la convocatòria de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

A l’Àrea de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics cal esmentar la constitució del Consell Assessor de l’AVAP, la creació de la Comissió d’Estudiants de l’AVAP i l’elaboració del Pla Estratègic 2018-2021.

En el transcurs de la reunió també es va aprovar el Protocol d’Avaluació per al Seguiment de títols de Grau i Màster, el Protocol d’Avaluació de l’activitat desenvolupada pels instituts universitaris d’investigació, el Pla Estratègic i el Pla d’Igualtat de l’AVAP.

Nova direcció general de l’AVAP

Finalment es va anunciar que Salvador Palazón deixa el càrrec de director general de l’AVAP. La direcció general de l’Agència serà assumida per Miguel Ginés, titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica i adscrit al Departament d’Economia de la Universitat Jaume I.