29/01/20 Reunió del Comitè de direcció de l’AVAP

Reunion-Comite-direccion-AVAP

El dia 28 de gener de 2020, a las 16:00 hores, i presidida per Carolina Pascual (Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital), ha tingut lloc, en la seu de la Conselleria, la sessió del Comitè de Direcció de l’AVAP.

En la reunió, el director general ha presentat un informe de situació de l’Agència i una proposta de millora de la plantilla, amb l’objectiu prioritari d’assolir en els propers mesos la incorporació de l’AVAP a ENQA.

Junt als pressupostos, també ha mostrat la Memòria d’Activitats de l’any 2019, el Pla d’Actuacions per a l’any 2020 i un nou Pla Estratègic per al període 2020-2022.