15/09/20 S’obri la convocatòria ReAcredita 2021

inforgafía cómo acredita AVAP

S’obri la convocatòria ReAcredita 2021

Les universitats les titulacions oficials de les quals de grau, màster i doctorat han de renovar la seua acreditació durant l’any 2021, hauran de presentar les sol·licituds de renovació de l’acreditació en els terminis que es detallen a continuació:

  • Del 14 de setembre al 25 de setembre de 2020, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2021.
  • Del 16 de novembre al 27 de novembre de 2020, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2021.
  • De l’11 de gener de 2021 fins al 21 de gener de 2021, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2021.
  • Del 19 d’abril de 2020 fins al 30 d’abril de 2021, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2021.

Tota la informació sobre el procediment i la documentació a aportar en la sol·licitud està detallada en la RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2020, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV de 16.06.2020).