27/06/17 Terminis Programa ReAcredita 2018 de títols universitaris oficials

Les universitats amb títols oficials de grau, màster i doctorat que hagen de renovar la seua acreditació durant l’any 2018, hauran de presentar les sol·licituds de renovació de l’acreditació en els terminis que es detallen a continuació:

  • L’1 de setembre al 15 de setembre de 2017, per a aquells títols l’acreditació haja de ser renovada abans del 31 de març de 2018.
  • Del 30 d’octubre al 10 de novembre de 2017, per a aquells títols l’acreditació haja de ser renovada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2018.
  • Del 8 de gener de 2018 fins al 19 de gener del 2018, per a aquells títols l’acreditació hagi de ser renovada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2018.
  • Del 8 d’abril de 2018 fins el 20 d’abril del 2018, per a aquells títols l’acreditació hagi de ser renovada entre l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de 2018.

terminis-programa-reacredita-2018

Tota la informació sobre el procediment i la documentació a aportar en la sol·licitud està detallada en la RESOLUCIÓ del 27 de juny de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

*Correcció d’errades

Programa ReAcredita