04/09/18 Terminis programa ReAcredita 2019 de títols universitaris oficials

Les universitats amb titulacions oficials de grau, màster i doctorat que han de renovar la seua acreditació durant l’any 2019, hauran de presentar les sol·licituds de renovació de l’acreditació en els terminis que es detallen a continuació:

1. Del 3 de setembre al 14 de setembre del 2018, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada abans del 31 de març de el 2019.

2. Del 5 de novembre al 16 de novembre del 2018, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de el 2019.

3. Del 7 de gener de 2019 fins el 18 de gener de 2019, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de el 2019.

4. De l’1 d’abril de 2019 fins el 12 d’abril de 2019, per a aquells títols l’acreditació dels quals haja de ser renovada entre l’1 d’octubre i fins al 31 de desembre de el 2019.

plazos reacredita es

Tota la informació sobre el procediment i la documentació a aportar en la sol·licitud està detallada en la RESOLUCIÓ del 17 de juliol de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Programa ReAcredita