03/11/17 Un total de 28 títols impartits per universitats valencianes reben el segell de qualitat internacional EUR-ACE

un-total-de-28-titols-impartits-per-universitats-valencianes-reben-el-segell-de-qualitat-internacional-eur-ace

Rectors, vicerectors i directors de les escoles tècniques de les cinc universitats públiques valencianes han recollit els certificats del segell de qualitat internacional EUR-ACE concedit a 28 títols en l’àmbit de l’Enginyeria en el període 2016-2017, en el marc d’una jornada celebrada el passat mes d’octubre a la seu de l’Institut de l’Enginyeria d’Espanya a Madrid.

L’agència European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), a través de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), concedeix el segell EUR-ACE, que acredita internacionalment la qualitat dels títols d’enginyeria de grau o màster a partir d’una sèrie d’estàndards definits d’acord amb els principis de rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Per institucions acadèmiques, la Universitat Politècnica de València ha recollit el major nombre d’acreditacions (15), seguida de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (5), la Universitat Jaume I (4), la Universitat d’Alacant (3) i la Universitat de València (1).

Aquests títols han pogut aconseguir el reconeixement internacional simultàniament amb el procés de renovació de l’acreditació del títol gràcies a un conveni de col·laboració entre ANECA i l’AVAP.

Els títols que han rebut el certificat es detallen a continuació:

Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria en Obres Públiques
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Geomàtica i Topografia
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial
Grau en Enginyeria Mecànica
Màster en Enginyeria Telecomunicació

Universitat Jaume I

Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química

Universitat d’Alacant

Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de So i Imatge en Telecomunicacions

Universitat de València

Grau en Enginyeria Telemàtica