Professorat

Avaluació-del-professorat

L’AVAP porta a terme les següents activitats d’avaluació del professorat universitari:

  • La prèvia avaluació de l’activitat per a la contractació de les figures de professorat contractat que siga procedent.
  • La prèvia valoració dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat, lligats a l’assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que s’establisquen.
  • L’avaluació de l’activitat investigadora del professorat contractat de les universitats valencianes. Per a això, s’aplica un procediment i uns criteris d’avaluació equiparables als que utilitza la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) del Ministeri de Ciència i Innovació per a avaluar al professorat pertanyent als cossos docents universitaris.

subscriu-te-a-la-newsletter-de-avap

<< Tornar